فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم دوازدهم

به جهت دفع دشمن از روز پنج شنبه تا یک هفته هر روز صد و چهل و شش مرتبه بگوید حسبی الله که البته امر آن دشمن کفایت می شود. (518)

ختم سیزدهم

ازجمله تجربیات است در شدائد و رفع تنگیها هفتاد مرتبه واندن بسم الله الرحمن الرحیم یا محمد یا علی یا فاطمة یا صاحب الزمان ادرکونی و لا تهلکونی و در نسخه دیگر هفتاد و یک مرتبه است.(519)

ختم چهاردهم

به جهت عزت و وسعت و محبت هفتاد بار حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم قرائت شود.(520)