فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم یازدهم

از برای حاجت، خواندن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین است در حال سجده چهل مرتبه .(517)

ختم دوازدهم

به جهت دفع دشمن از روز پنج شنبه تا یک هفته هر روز صد و چهل و شش مرتبه بگوید حسبی الله که البته امر آن دشمن کفایت می شود. (518)

ختم سیزدهم

ازجمله تجربیات است در شدائد و رفع تنگیها هفتاد مرتبه واندن بسم الله الرحمن الرحیم یا محمد یا علی یا فاطمة یا صاحب الزمان ادرکونی و لا تهلکونی و در نسخه دیگر هفتاد و یک مرتبه است.(519)