فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم نهم

از خواجه نصیر طوسی و از علامه حلی قدس سره نقل شده است به جهت مطالب مهمه و دفع اعداء صد مرتبه گفتن یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهر العجائب یا مرتضی علی علیه السلام مجرب گفته اند. ایضا صد و یازده مرتبه گفتن یا قاهر العدو فورا تاثیر می بخشد و گویا از میرداماد قدس سره نقل شده است. (515)

ختم دهم

هر که به ورطه ای افتد که تدبیری از خلاص آن نباشد آن دعا را مکرر بخواند و اگر در یک مجلس رو به قبله و با وضو صد و بیست و نه مرتبه بخواند اصوب است و به تجربه رسیده است:
بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم یا لطیف ادرکنی بلطفک الخفی. (516)

ختم یازدهم

از برای حاجت، خواندن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین است در حال سجده چهل مرتبه .(517)