فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم هشتم

دانشمند محترم آقای شیخ محمد رازی می نویسد: به نقل از حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سید نورالدین آیة الله زاده میلانی، از ایشان شنیدم که آقای یاسری فرمود در ورقه ای ختمی را با آداب آن دیدم که از قول شیخ بهایی قدس سره نوشته است: هر کس این عمل را در طول ده روز انجام دهد به این ترتیب که روز جمعه شروع و تا ده روز پایان آن روز یک شنبه می شود، اگر مطلب و حاجتش برآورده نشود مرا لعنت کند، روزی صد بار بگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم یا مفتح الابواب یا مقلب القلوب و الابصار و یا دلیل المتحیرین و یا غیاث المستغیثین توکلت علیک یا رب فاقض حاجتی واکف مهمی و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و اله اجمعین. (514) (مجربست)

ختم نهم

از خواجه نصیر طوسی و از علامه حلی قدس سره نقل شده است به جهت مطالب مهمه و دفع اعداء صد مرتبه گفتن یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهر العجائب یا مرتضی علی علیه السلام مجرب گفته اند. ایضا صد و یازده مرتبه گفتن یا قاهر العدو فورا تاثیر می بخشد و گویا از میرداماد قدس سره نقل شده است. (515)

ختم دهم

هر که به ورطه ای افتد که تدبیری از خلاص آن نباشد آن دعا را مکرر بخواند و اگر در یک مجلس رو به قبله و با وضو صد و بیست و نه مرتبه بخواند اصوب است و به تجربه رسیده است:
بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم یا لطیف ادرکنی بلطفک الخفی. (516)