فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم ششم

از برای قضاء حوائج این دعا را هفتاد مرتبه با اعتقاد صادق بخوانید شیخ بهائی قدس سره می فرماید که اگر حاجت او روا نشد در قیامت با من مخاصمه کند و فرموده اگر که به نیت شفای بیمار هفتاد بار بخواند در حال سجده از جمله مجربات است مگر آن که اجل مریض حتمی باشد. دعا این است:
لا اله الا الله بعزتک و قدرتک لا اله الا الله بحق حقک و حرمتک لا اله الا الله فرج برحمتک (512)

ختم هفتم

ختم ایام هفته جهت حوائج

امام سوم حضرت حسین علیه السلام فرمود: از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده جهت حوائج تا هفت روز هر روز این اذکار را هزار بار بخواند حاجت روا گردد: شنبه یا حی یا قیوم یکشنبه: ایاک نعبد و ایاک نستعین دوشنبه: سبحان الله و الحمد لله سه شنبه: یا الله یا رحمن چهارشنبه: حسبی الله و نعم الوکیل پنجشنبه: یا غفور یا رحیم جمعه: یا ذوالجلال و الاکرام. (513)