فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم اول : ختم یا الله

از سید بحرالعلوم قدس سره نقل شده که فرمود: بعد از تهذیب اخلاق بختوم مشغول شدم و چهل شبانه روز به ختم یا الله مشغول شدم (66 بار هر نوبت) و شروط ختم را از تقوی مراعات می کردم. شب چهل، شب عرفه بود در حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام، نزدیک قبور شهدا شخصی آمد و سیبی به دست من داد و من آن سیب را بوئیدم، بوی مشک و عنبر می داد. نزدیک بود بیهوش شوم، بعدها دانستم آن چه دانسته ام از برکت آن سیب است. پس باید ختم گیرنده تقوا را رعایت کند. (507)

ختم دوم: ختم سوره حمد

هر که بین نماز صبح و نافله اش سوره حمد را 41 مرتبه چهل روز بدون فاصله بخواند، خداوند حاجت او را برآورده می کند هرچه که باشد (البته حاجت شرعی) حتی اگر بنیت اولاد باشد خدا اولاد روزی او می کند. (508)

ختم سوم

روز چهارشنبه بعد از دورکعت نماز حاجت به نیت بی نیازی و غنی و عزت، چهل مرتبه سوره مبارکه کوثر را بخواند، مال بسیار روزی او شود، انشاء الله. (509)