فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

فصل پنجم: ختومات و اذکار

ختومات واذکار تجربه شده جهت رفع مشکلات

شرایط و اثرات ختم، وقصه علامه سید بحرالعلوم قدس سره

ختم اول : ختم یا الله

از سید بحرالعلوم قدس سره نقل شده که فرمود: بعد از تهذیب اخلاق بختوم مشغول شدم و چهل شبانه روز به ختم یا الله مشغول شدم (66 بار هر نوبت) و شروط ختم را از تقوی مراعات می کردم. شب چهل، شب عرفه بود در حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام، نزدیک قبور شهدا شخصی آمد و سیبی به دست من داد و من آن سیب را بوئیدم، بوی مشک و عنبر می داد. نزدیک بود بیهوش شوم، بعدها دانستم آن چه دانسته ام از برکت آن سیب است. پس باید ختم گیرنده تقوا را رعایت کند. (507)