فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب گفتن ان الله و ملائکته یصلون علی النبی... پس از نماز صبح و مغرب

راوی می گوید از امام رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود: کسی که پس از نماز صبح و مغرب پیش از آن که برخیزد یا با کسی صحبت کند، بگوید: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد النبی و ذریته خداوند صد حاجت او را برمی آورد، هفتاد حاجت در دنیا و سی حاجت در آخرت. (505)

ثواب صد بار صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله درروز جمعه

امام رضا علیه السلام نقل می نمایند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که در روز جمعه صد بار بر من صلوات بفرستد، خداوند شصت حاجت او را بر آورده می نماید: سی حاجت مربوط به دنیا و سی حاجت مربوط به آخرت. (506)

فصل پنجم: ختومات و اذکار