فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

شرط رسیدن دعا به آسمان صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و آل محمد است

امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: هیچ دعائی به آسمان نمی رسد، مگر این که دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. (502)

ثواب صد بار صلوات بر محمد و آل او پس از سپیده دم

راوی می گوید: امام صادق علیه السلام از من پرسیدند نمی خواهی چیزی یادت بدهم که خداوند با آنصورتت را از حرارت جهنم حفظ کند؟ عرض کردم: چرا. فرمودند: پس از سپیده دم، صد بار بگو: اللهم صل علی محمد و آل محمد تا خداوند صورتت را از حرارت جهنم حفظ نماید. (503)

ثواب صلوات بر حضرت محمد صلی الله علیه وآله و اهل بیت او علیهم السلام

امام صادق علیه السلام فرمود: در کتابی خواندم که هر کسی که بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد خداوند برای او صد حسنه می نویسد، و کسی که بگوید اللهم صل علی محمد و اهل بیته خداوند برای او هزار حسنه می نویسد. (504)