فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

درخواست نجات از آتش و آمرزش گناهان از خدا به حق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام

امام باقر علیه السلام فرمودند: همانا بنده ای هفتاد پاییز در آتش می ماند، که هر پاییزی هفتاد سال است، آن گاه از خدا می خواهد که بحق محمد و اهل بیتش به او رحم کند. خدای عزو جل نیز به جبرئیل وحی کند که فرود آی و بنده ام را از آتش خارج کن. جبرئیل عرض می کند چگونه در آتش فرود آیم؟ خداوند می فرمایند، به آتش دستور داده ام که برای تو سرد شود و ضرری به تو نرساند. عرض می کند: پروردگارا! جایش را نشانم بده. می فرماید در چاهی در سجیل است. آن گاه جبرئیل در جای او فرود آمده و او را از آتش بیرون می کشد. خداوند عزو جل ازاو می پرسد چند سال در آتش بودی؟ عرض می کند: نمی دانم، خداوند می فرماید: هان به عزتم سوگند اگر این چنین از من درخواست نمی کردی، همچنان تو را با خواری در آتش نگاه می داشتم. ولی بر خودم لازم نموده ام که هیچ بنده ای از من به حق محمد و اهل بیت او درخواست آمرزش نکند مگر این که گناهانی را که مربوط به من و اوست ببخشم. و امروز نیز محققا گناهان تو را بخشیدم. (501)

شرط رسیدن دعا به آسمان صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و آل محمد است

امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: هیچ دعائی به آسمان نمی رسد، مگر این که دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. (502)

ثواب صد بار صلوات بر محمد و آل او پس از سپیده دم

راوی می گوید: امام صادق علیه السلام از من پرسیدند نمی خواهی چیزی یادت بدهم که خداوند با آنصورتت را از حرارت جهنم حفظ کند؟ عرض کردم: چرا. فرمودند: پس از سپیده دم، صد بار بگو: اللهم صل علی محمد و آل محمد تا خداوند صورتت را از حرارت جهنم حفظ نماید. (503)