فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

با ذکرصلوات بر محمد و آل محمد پرده و حائل برطرف می شود

حضرت صادق علیه السلام فرمود: پیوسته دعا محجوب است (و میان آن با استجابتش حجاب و پرده ای حائل است) تا بر محمد و آلش صلوات فرستاده شود (که آن گاه پرده و حائل برطرف شود). (490)

بالا رفتن دعا برای اجابت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که دعائی کند و نام پیغمبر صلی الله علیه و آله را نبرد، آن دعا بالای سرش (چون پرنده ای) بچرخد، و چون نام پیغمبر صلی الله علیه و آله را برد دعا بالا رود. (491)

کفایت خرج و معونة دنیا و آخرت با ذکر صلوات

حضرت صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد عرض کرد: ای رسول خدا من یک سوم صلواتم را برای شما قرار دهم، نه بلکه نیمی از صلواتم را مخصوص شما گردانم، نه بلکه تمامی آن را از آن شما گردانم، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در این صورت خرج و معونة دنیا آخرت تو کفایت شود، در این هنگام مردی عرضه داشت: خدا تو را نیکی دهد، چگونه دعایش را به او اختصاص می دهد؟ امام صادق علیه السلام فرمود: چیزی از خدا نمی خواهد، مگر این که قبل از آن بر محمد و آل محمد صلوات می فرستد. (492)