فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب گفتن اللهم صل علی محمد و آل محمد هنگام رکوع، سجده و قیام

امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که در رکوع، سجده و قیامش بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد خداوند برای او همانند ثواب رکوع، سجده و قیام را می نویسد. (489)

با ذکرصلوات بر محمد و آل محمد پرده و حائل برطرف می شود

حضرت صادق علیه السلام فرمود: پیوسته دعا محجوب است (و میان آن با استجابتش حجاب و پرده ای حائل است) تا بر محمد و آلش صلوات فرستاده شود (که آن گاه پرده و حائل برطرف شود). (490)

بالا رفتن دعا برای اجابت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که دعائی کند و نام پیغمبر صلی الله علیه و آله را نبرد، آن دعا بالای سرش (چون پرنده ای) بچرخد، و چون نام پیغمبر صلی الله علیه و آله را برد دعا بالا رود. (491)