فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب یک بار بر پیامبر صلی الله علیه و آله صلوات فرستادن

امام صادق علیه السلام فرمودند: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله را یاد کردند، زیاد بر او صلوات بفرستید. زیرا همانا کسی که یک بار بر پیامبر صلی الله علیه و آله صلوات بفرستد، خداوند در هزار صف از فرشتگان هزار بار بر او صلوات می فرستد و آفریده ای از آفریدگان خدا باقی نماند، مگر این که به خاطر صلوات خدا و صلوات فرشتگانش، بر او صلوات می فرستند. و جز نادان مغرور که خدا و رسول از او بیزارند، کسی از این ثواب رو نمی گرداند. (484)

از ثواب این صلوات غافل نباشید که یکی از اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله است

اللهم صل علی محمد و آل محمد فی الاولین. و صل علی محمد و آل محمد فی الاخرین. و صل علی محمد و آل محمد فی الملا الاعلی. و صل علی محمد و آل محمد فی المرسلین. اللهم اعظ محمدا الوسیلة و الشرف و الفضیلة و الدرجة الکبیرة. اللهم انی آمنت بمحمد و لم اره فلا تحرمنی یوم القیامة رویته و ارزقنی صحبته و توفنی علی ملته و اسقنی من حوضه مشربا رویا سائغا هنیئا لا اظما بعده ابدا انک علی کل شی ء قدیر اللهم کماآمنت بمحمد صلی الله علیه و آله و لم اره فعرفنی فی الجنان وجهه اللهم بلغ روح محمد عنی تحیة کثیرة و سلاما.
همانا کسی که سه بار در بامداد و سه بار در شب با این ذکر صلوات بفرستد، گناهانش از بین رفته و خطاهایش محو می گردد ؛ سرورش دوام یافته و دعایش مستجاب می شود ؛ به آرزویش رسیده و رزقش زیاد می گردد؛ در مقابل دشمنش یاری گردیده، اسباب همه خیرها برایش مهیا شده و از دوستان پیامبرش در بهشتهای اعلی قرار داده می شود. (485)

برآورده شدن صد حاجت از دنیا و آخرت

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در یک روز صد بار بگوید رب صل علی محمد و اهل بیته، خداوندصد حاجت او را بر می آورد که سی تای آن مربوط به دنیا و هفتاد تای آن مربوط به آخرت است. (486)