فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

100 - سورة العادیات

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید بر خواندن سوره و العادیات، خداوند عز وجل او را با امیرالمومنین علیه السلام خاصة مبعوث فرماید، و در بهشت از رفقای آن حضرت باشد. (439)

101 - سورة القارعه

از امام محمد باقر علیه السلام مروی است: هر که سوره القارعه را بسیار تلاوت نماید، خداوند عز و جل او را از فتنه دجال و ایمان به دجال (دردنیا) و از چرکهای جهنم در آخرت امان بخشد، انشاء الله. (440)

102 - سورة التکاثر

از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره تکاثر را در نماز واجب بخواند، حق تعالی ثواب صد شهید برای او بنویسد، و هر که در نافله بخواند ثواب پنجاه شهید برای او بنویسد، و در نماز واجبش چهل صف از ملائکه با او نماز گذارند انشاء الله. (441)
و ایضا به سند معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: هر که سوره الهیکم التکاثر را دروقت خواب بخواند، از عذاب قبر در امان خواهد بود. (442)