فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

98 - سورة البینة

از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره لم یکن را بخواند از شرک بیزار شود، و دین پیغمبر صلی الله علیه و آله برای او کامل شود، و درقیامت داخل مومنان کامل مبعوث شود، و خدا او را حساب آسان نماید.(436)

99 - سورة الزلزلة

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ملال بهم مرسانید از خواندن اذا زلزلت الارض زلزالها، به درستی که هر که در نمازهای نافله این سوره را بخواند، هرگز خدا او را به زلزله و به صاعقه و به آفتهای عظیم دنیا مبتلا نگرداند، و او را به این آفتها نمیراند، و در وقت جان کندن ملک بزرگواری از جانب پروردگارش به نزد او بیاید و بالای سرش بنشیند، و به ملک موث از جانب حق تعالی بگوید به رفق و مدارا سرکن با دوست خدا که خدا را به خواندن سوره اذا زلزلت بسیار یاد می کرد، و آن سوره نیز سفارش به ملک موت کند. پس ملک موت گوید: حق تعالی مرا امر کرده است که سخن او را بشنوم، و اطاعت او بکنم، و تا امر نکند قبض روحش ننمایم، پس ملک موت نزد او باشد تا پرده ای از پیش دیده آن مومن برگیرند و جای خود را در بهشت ببیند، و بعد از دیدن او را امر نماید که قبض روحم بکن، پس ملک موت درنهایت ملایمت و آسانی قبض روح او بکند، و هفتاد هزار ملک روح او را مشایعت کنند، و به زودی به بهشت رسانند.(437)
و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: هر که چهار مرتبه سوره اذا زلزلت بخواند، چنان است که تمام قرآن را خوانده است. (438)

100 - سورة العادیات

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید بر خواندن سوره و العادیات، خداوند عز وجل او را با امیرالمومنین علیه السلام خاصة مبعوث فرماید، و در بهشت از رفقای آن حضرت باشد. (439)