فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

97 - سورة القدر

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره انا انزلناه فی لیلة القدر را بلند بخواند، چنان باشد که در راه خدای عز و جل شمشیر کشیده باشد و هرکس آن را آهسته بخواند مانند کسی است که در راه خدا در خون خود بغلتد. و هر کس ده بار آن را بخواند باندازه هزار گناه از گناهانش آمرزیده شود. (423)
و به روایت دیگر از آن حضرت منقول است که: هر که سوره انا انزلناه را در نماز فریضه بخواند، منادی از جانب حق تعالی او را ندا فرماید: خدا گناهان گذشته تو را آمرزیده، عمل را از سر بگیر.(424)
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هر که پیش از طلوع آفتاب قل هو الله احد و انا انزلناه را بخواند، در آن روز به گناهی مبتلا نشود هرچند شیطان سعی نماید. (425)
و به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: به درستی که حق تعالی را در روز جمعه هزار نفحه و نسیم از رحمت خود هست، هر بنده را آن چه خواهد از آن عطا می فرماید، پس هر که سوره انا انزلناه فی لیلة القدر را بعد از عصر روز جمعه صد مرتبه بخواند،حق تعالی آن نفحه رحمت را و مثل آن را به او عطا فرماید. (426) و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون ماه مبارک رمضان درآید، هر شب هزار مرتبه سوره انا انزلناه را بخوان، و چون بیست و سوم شود دل خود رامحکم بدار و گوشهای خود را بگشا از برای شنیدن عجایب از آن چه خواهی دید. (427)
و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که: اگرکسی در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان سوره انا انزلناه راهزار مرتبه بخواند، چون صبح کند، یقین او محکم و شدید شده باشد به اعتراف نمودن به چیزی که مخصوص ماست از غرایب و فضایل، و نیست این مگر به سبب چیزی که در خواب مشاهده نماید. (428)
و ایضا به سند معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که جامه نوی ببرد، و سوره انا انزلناه را سی و شش مرتبه بخواند، در هر مرتبه چون برسد به تنزل الملائکة اندکی آب بردارد و بر جامه بپاشد پاشیدن سهلی، پس دو رکعت نماز در آن جامه بکند و دعا کند، در دعا بگوید: الحمد لله الذی رزقنی ما اتجمل به فی الناس و اواری به عورتی و اصلی فیه لربه و حمد الهی بکند، پیوسته در فراخی نعمت باشد تا آن جامه کهنه شود. (429)
و به سند معتبر منقول است که چون حضرت امام رضا علیه السلام جامه نوی می پوشیدند قدحی از آب می طلبیدند، و ده مرتبه سوره انا انزلناه، و ده مرتبه سوره قل هو الله احد، و ده مرتبه سوره قل یا ایها الکافرون بر آن ظرف می خواندند، و بعد از آن آب را بر جامه می پاشیدند، و می فرمودند: هر که پیش از پوشیدن جامه چنین کند، پیوسته در فراخی عیش باشد مادام که تاری از آن جامه باقی باشد. (430)
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که: چون حق تعالی جامه نوی به کسی عطا فرماید، باید که وضو بسازد و دو رکعت نماز بگذارد، و در هر رکعتی سوره حمد و آیة الکرسی و قل هو الله احد و انا انزلناه بخواند، بعد از آن حمد کند خداوندی را، که عورت او را به جامه پوشیده، و او را در میان مردم زینت بخشیده، و بسیار بگوید لا حول و لا قوة الا بالله، و کسی که چنین کند، در آن جامه معصیت خدا نکند و از برای او استغفار نماید و بر او دعا و ترحم کند. (431)
و ایضا در روایت دیگر وارد شده است: هر که قدحی برگیرد، و آبی در آن قدح بریزد، و سی و پنج مرتبه سوره انا انزلناه را بر آن قدح بخواند، و آب را بر جامه خود بپاشد، پیوسته دروسعت باشد تا آن جامه کهنه شود. (432)
حضرت صادق علیه السلام برای حفظ و نگهداری (از چشم و بلاها) فرمود: کوزه تازه (آب ندیده ای) بگیرو آن را آب کن سپس بر آن سوره انا انزلناه فی لیلة القدر را سی بار بخوان سپس آن را آویزان کن و از آن بیاشام و وضو بگیر و هر چه بخواهند در آن آب بیفزایند انشاء الله.(433)
و به سند معتبر منقول است که: شخصی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که: هشت دختر مرا بهم رسید، و روی پسر تا حال ندیده ام، دعا فرما که خدا مرا پسری کرامت فرماید، حضرت فرمود که: چون می نشینی که مشغول جماع شوی دست راست خود را بر طرف راست ناف زن بگذار، و هفت مرتبه سوره اناانزلناه را بخوان، و بعد از آن مشغول شو، و چون حمل ظاهر شود در هر شب هر وقت که از پهلو به پهلو گردی،باز دست بر جانب راست نافش بگذار، و هفت مرتبه آن سوره را بخوان، آن شخص گفت چنین کردم، هفت پسر از پی یکدیگر خدا مرا روزی کرد. (434)
و به سند صحیح از منقول است که: حمیری به خدمت حضرت صاحب الامر علیه السلام نوشت که: از آباء شما به ما رسیده است حدیثی که، عجب دارم از کسی که انا انزلناه در نمازش نمی خواند چگونه نمازش مقبول می شود، و روایت دیگر رسیده است که نمازی که در آن قل هو الله احد نخوانند مزکی و مقبول نیست، و روایت دیگر رسیده است: هر که در نمازهای واجبی سوره همزه را بخواند خیر دنیا به او می دهند. پس آیا جایز است که همزه را بخواند و آن دو سوره را ترک نماید؟
حضرت علیه السلام در جواب نوشتند که: ثواب این سوره ها که به شما رسیده است حق است، و اگر سوره ای را که ثوابی در آن به شما رسیده باشد ترک کنید و قل هو الله احد و انا انزلناه بخوانیداز برای فضیلت این دو سوره، ثواب این دو سوره را می یابید با ثواب آن سوره ای که ترک کرده اید، و اگر غیر از این دو سوره را بخوانید هم جایز است و نماز شما تمام و کامل است، و لیکن ترک افضل کرده خواهید بود.(435)

98 - سورة البینة

از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره لم یکن را بخواند از شرک بیزار شود، و دین پیغمبر صلی الله علیه و آله برای او کامل شود، و درقیامت داخل مومنان کامل مبعوث شود، و خدا او را حساب آسان نماید.(436)

99 - سورة الزلزلة

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ملال بهم مرسانید از خواندن اذا زلزلت الارض زلزالها، به درستی که هر که در نمازهای نافله این سوره را بخواند، هرگز خدا او را به زلزله و به صاعقه و به آفتهای عظیم دنیا مبتلا نگرداند، و او را به این آفتها نمیراند، و در وقت جان کندن ملک بزرگواری از جانب پروردگارش به نزد او بیاید و بالای سرش بنشیند، و به ملک موث از جانب حق تعالی بگوید به رفق و مدارا سرکن با دوست خدا که خدا را به خواندن سوره اذا زلزلت بسیار یاد می کرد، و آن سوره نیز سفارش به ملک موت کند. پس ملک موت گوید: حق تعالی مرا امر کرده است که سخن او را بشنوم، و اطاعت او بکنم، و تا امر نکند قبض روحش ننمایم، پس ملک موت نزد او باشد تا پرده ای از پیش دیده آن مومن برگیرند و جای خود را در بهشت ببیند، و بعد از دیدن او را امر نماید که قبض روحم بکن، پس ملک موت درنهایت ملایمت و آسانی قبض روح او بکند، و هفتاد هزار ملک روح او را مشایعت کنند، و به زودی به بهشت رسانند.(437)
و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: هر که چهار مرتبه سوره اذا زلزلت بخواند، چنان است که تمام قرآن را خوانده است. (438)