فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

75 - سورة لا اقسم

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید بر سورة لا اقسم و به آن عمل نماید، خدا او را با رسولش صلی الله علیه وآله محشور گرداند به بهترین صورتها، و آن حضرت او را بشارت فرماید و بر رویش خندند تا از صراط و میزان بگذرد. (405)

76 - سورة الدهر

از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره هل اتی علی الانسان را در هر صبح پنج شنبه بخواند، خدا به او هشتصد حورالعین بکر و چهار هزار زن بیوه و حورالعین کرامت فرماید، و با حضرت رسول صلی الله علیه و آله باشد. (406)
و به سند معتبر از علی بن عمر منقول است که: به خدمت حضرت امام علی النقی علیه السلام رفتم در روز سه شنبه، حضرت فرمود: دیروز تو را ندیدم، گفتم: نخواستم که روز دوشنبه حرکت کنم، فرمود: هر که خواهد که خدا او را از شر روز دوشنبه نگاه دارد،باید در رکعت اول نماز صبح آن روز سوره هل اتی علی الانسان بخواند، چنان که حق تعالی در آن سوره می فرماید که: خدا ایشان را نگاه داشت از شر آن روز، و به استقبال ایشان فرستاد نصرت و خوشحالی و سرور و شادی را.(407)
و در حدیث رجابن ضحاک وارد شده است که: حضرت امام رضا علیه السلام در صبح روز دوشنبه در رکعت اول سوره هل اتی علی الانسان می خواندند، و در رکعت دوم سوره هل اتک حدیث الغاشیة. (408)

77 و 78 و 79 - سورة المراسلات و عم و النازعات

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره و المراسلات را بخواند، حق تعالی میان او و حضرت رسول صلی الله علیه و آله آشنائی بیندازد، و هر که هر روز سوره عم یتساءلون را بخواند، از دنیا نرود تا توفیق زیارت کعبه را بیابد، و هر که سوره نازعات را بخواند نمیرد مگر سیراب، و مبعوث نشود مگر سیراب و داخل بهشت نشود مگر سیراب. (409)