فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم دیگر سوره الواقعة

جهت وسعت رزق و توانگری از شب جمعه شروع کند هر شبی پنج بار تا شب جمعه دیگر، شب آخر شش بار جمعا چهل و یک بار می شود و در هر مرتبه که سوره تمام شد این دعا را بخواند مجربست:
بسم الله الرحمن الرحیم یا رازق المقلین یا راحم المساکین و یا ذالقوة المتین یا غیاث المستغیثین و یا خیر الناصرین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم ان کان رزقی فی السماء فانزله و ان کان فی الارض فاخرجه و ان کان بعیدا فقربه و ان کان قریبا فیسره و ان کان یسیرا فکثره و ان کان حراما فحلله و ان کان حلالا فبارک لنا فیه برحمتک یا ارحم الراحمین. (387)

57 - 58 - سورة الحدید و المجادلة

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره حدید و مجادله را در نماز فریضه بخواند و مدومت نماید خدااو را عذاب نکند، و در خودش و اهلش بدحالی و احتیاج نبیند. (388)

59 - سورة الحشر

از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است: هر که سوره حشر را بخواند، جمیع خلق خدا از بهشت و دوزخ و عرش و کرسی و حجب و آسمانهای هفت گانه و زمین های هفت گانه و هواو باد و مرغان و درختان و کوهها و آفتاب و ماه و ملائکه همه بر او صلوات فرستند، و از برای او استغفار کنند، و اگر در آن روز یا در آن شب بمیرد با شهادت مرده باشد. (389)