فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم سورة الواقعة

جهت وسعت رزق و توسعه در امر معیشت تاثیر غریب دارد و از مجربات است که تخلف ندارد ابتدا از شب هر شب سه بار این سوره را بخواند و شب جمعه هشت مرتبه بخواند و این عمل را پنج هفته به جا آورد و قبل از هر سوره این دعا را بخواند:
اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا من غیر کد استجب دعوتنا من غیر رد و اعوذ من الفضیحتین الفقر و الدین و ادفع عنی هذین بحق الامامین الحسن و الحسین عیهما السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. (385)
از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده: اگر هر که روزی یک بار سوره اذا وقعه و یکبار یا ایها المزمل و یک بار و اللیل و یک بار الم نشرح بخواند دین او ادا و حاجت او روا گردد، بعد از همه این دعا را بخواند:
یا رازق السائلین یا راحم المساکین یا ولی المومنین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین صل علی محمد و آل محمد و اکفنی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عمن سواک یا اله العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. (386)

ختم دیگر سوره الواقعة

جهت وسعت رزق و توانگری از شب جمعه شروع کند هر شبی پنج بار تا شب جمعه دیگر، شب آخر شش بار جمعا چهل و یک بار می شود و در هر مرتبه که سوره تمام شد این دعا را بخواند مجربست:
بسم الله الرحمن الرحیم یا رازق المقلین یا راحم المساکین و یا ذالقوة المتین یا غیاث المستغیثین و یا خیر الناصرین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم ان کان رزقی فی السماء فانزله و ان کان فی الارض فاخرجه و ان کان بعیدا فقربه و ان کان قریبا فیسره و ان کان یسیرا فکثره و ان کان حراما فحلله و ان کان حلالا فبارک لنا فیه برحمتک یا ارحم الراحمین. (387)

57 - 58 - سورة الحدید و المجادلة

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره حدید و مجادله را در نماز فریضه بخواند و مدومت نماید خدااو را عذاب نکند، و در خودش و اهلش بدحالی و احتیاج نبیند. (388)