فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

56 - سورة الواقعة

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند خدا او را دوست دارد، و مردم را دوست او گرداند، و در دنیا بدحالی و فقر و احتیاج نبیند، و به هیچ آفتی و بلائی مبتلا نشود، و از رفقای حضرت امیرالمومنین علیه السلام باشد، و این سوره مخصوص آن حضرت است و در آن کسی شریک نمی باشد. (381)
و به سند معتبر دیگر ازآن حضرت منقول است: هر که مشتاق بهشت و وصف آن باشد سوره اذا وقعت را بخواند، و هر که خواهد وصف جهنم را ملاحظه نماید سوره الم سجده را بخواند. (382)
و به سند معتبر از اسماعیل بن عبدالخالق منقول است که حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم بعد از نماز خفتن دو رکعت نشسته می کردند، و در آن صد آیه می خواندند، و می فرمودند، هر که این دو رکعت را بکند، و صد آیه در این دو رکعت بخواند، او را در آن شب از غافلان ننویسند، اسماعیل گفت، حضرت امام محمد باقر علیه السلام در این دو رکعت و تیره، سوره اذا وقعت و قل هو الله احد می خواندند.(383)
و به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره واقعه را هر شب پیش از آن که بخوابد بخواند، در قیامت روی او مانند ماه شب چهارده نورانی باشد. (384)

ختم سورة الواقعة

جهت وسعت رزق و توسعه در امر معیشت تاثیر غریب دارد و از مجربات است که تخلف ندارد ابتدا از شب هر شب سه بار این سوره را بخواند و شب جمعه هشت مرتبه بخواند و این عمل را پنج هفته به جا آورد و قبل از هر سوره این دعا را بخواند:
اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا من غیر کد استجب دعوتنا من غیر رد و اعوذ من الفضیحتین الفقر و الدین و ادفع عنی هذین بحق الامامین الحسن و الحسین عیهما السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. (385)
از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده: اگر هر که روزی یک بار سوره اذا وقعه و یکبار یا ایها المزمل و یک بار و اللیل و یک بار الم نشرح بخواند دین او ادا و حاجت او روا گردد، بعد از همه این دعا را بخواند:
یا رازق السائلین یا راحم المساکین یا ولی المومنین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین صل علی محمد و آل محمد و اکفنی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عمن سواک یا اله العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. (386)

ختم دیگر سوره الواقعة

جهت وسعت رزق و توانگری از شب جمعه شروع کند هر شبی پنج بار تا شب جمعه دیگر، شب آخر شش بار جمعا چهل و یک بار می شود و در هر مرتبه که سوره تمام شد این دعا را بخواند مجربست:
بسم الله الرحمن الرحیم یا رازق المقلین یا راحم المساکین و یا ذالقوة المتین یا غیاث المستغیثین و یا خیر الناصرین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم ان کان رزقی فی السماء فانزله و ان کان فی الارض فاخرجه و ان کان بعیدا فقربه و ان کان قریبا فیسره و ان کان یسیرا فکثره و ان کان حراما فحلله و ان کان حلالا فبارک لنا فیه برحمتک یا ارحم الراحمین. (387)