فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

42 - سورة الشوری

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید بر تلاوت سوره حم عسق، چون روز قیامت مبعوث شود روی او مانند برف سفید باشد، و مانند آفتاب نورانی باشد، و چون به نزد عرش آید، حق تعالی فرماید: ای بنده مومن مداومت نمودی بر قرائت حم عسق و نمی دانستی چه ثواب دارد، اگر منزلت آن سوره و ثوابش را می دانستی، هرگز از خواندن آن ملول نمی شدی، و اکنون جزای خود را خواهی دانست، ای ملائکه او را داخل بهشت گردانید، و از برای او قصری مقرر ساخته ام از یاقوت سرخ، و درها و کنگره ها و درجه هایش از یاقوت سرخ است، و از لطافت، از اندرون بیرون را می توان دید، و از بیرون اندرون را می توان دید. و در آن قصر دختران باکره جوان از حورالعین و هزار کنیز و هزار غلام از پسران گوشواره درگوش پیوسته در حسن پاینده به او عطا کرده ام. (361)

43 - سورة الزخرف

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید برقرائت سوره حم زخرف، خدا او را در قبر از جانوران زمین و از فشار قبر ایمن گرداند و چون او را به مقام حساب بیاورند آن سوره بیاید و به امر الهی او را داخل بهشت گرداند. (362)

44 - سورة الدخان

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره دخان را در نمازهای واجب و سنت بخواند، حق تعالی او را در زمره ایمنان مبعوث گرداند، و او را در سایه عرش خود جا دهد، و حساب او را آسان کند، و نامه او را به دست راست او دهد. (363)
و به سند معتبر منقول است: شخصی به حضرت امام محمد باقر علیه السلام عرض نمود چگونه شب قدر را بشناسم؟ فرمود: چون ماه رمضان بیاید، هر شب صد مرتبه سوره دخان را بخوان، و چون شب بیست و سوم شود، تصدیقی خواهی کرد به آن چه سوال نمودی. (364)