فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

40 - سورة المومن

از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره حم مومن را در هر شب بخواند، خدا گناهان گذشته و آینه او را بیامرزد، و ایمان را از او سلب ننماید، و آخرت او را بهتر از دنیا گرداند برای او. (359)

41 - سورة السجده

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره حم سجده را بخواند، حق تعالی در قیامت او را نوری عطا فرماید آن قدر که چشم کار کند، و او را سرور و شادی در آن روز کرامت فرماید، و در دنیا به حالی باشد که دیگران آرزوی حال او کنند.(360)

42 - سورة الشوری

از امام صادق علیه السلام منقول است: هر که مداومت نماید بر تلاوت سوره حم عسق، چون روز قیامت مبعوث شود روی او مانند برف سفید باشد، و مانند آفتاب نورانی باشد، و چون به نزد عرش آید، حق تعالی فرماید: ای بنده مومن مداومت نمودی بر قرائت حم عسق و نمی دانستی چه ثواب دارد، اگر منزلت آن سوره و ثوابش را می دانستی، هرگز از خواندن آن ملول نمی شدی، و اکنون جزای خود را خواهی دانست، ای ملائکه او را داخل بهشت گردانید، و از برای او قصری مقرر ساخته ام از یاقوت سرخ، و درها و کنگره ها و درجه هایش از یاقوت سرخ است، و از لطافت، از اندرون بیرون را می توان دید، و از بیرون اندرون را می توان دید. و در آن قصر دختران باکره جوان از حورالعین و هزار کنیز و هزار غلام از پسران گوشواره درگوش پیوسته در حسن پاینده به او عطا کرده ام. (361)