فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

31 - سورة لقمان

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره لقمان را در شب بخواند، حق تعالی در آن شب ملکی چند موکل گرداند بر او که او را از شیطان و لشکرهایش حفظ کند تا صبح، و اگر در روز بخواند او را از شیطان و لشکرهایش حفظ نمایند تا شب. (337)

32 - سورة السجده

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره سجده را در هر جمعه بخواند، حق تعالی نامه اش را به دست راست او دهد و او را حساب نفرماید هر چند گناه کار شد و در بهشت از رفقای محمد صلی الله علیه وآله و اهل بیت او علیهم السلام بوده باشد. (338)

33 - سورة الاحزاب

عبدالله بن سنان می گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره احزاب را زیاد بخواند، در روز قیامت در پناه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و ازواج او می باشد، سپس آن حضرت علیه السلام فرمود: رسواییهای مردان و زنان قریش و غیر آن ها در سوره احزاب است. ای ابن سنان! همانا سوره احزاب زنهای قریش را رسوا نمود. و این سوره طولانی تر از سوره بقره بود ولی آن را ناقص و تحریف نمودند. (339)