فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب خواندن چهار آیه اول سوره بقرة، آیة الکرسی و دو آیه پس از آن و سه آیه آخر این سوره

امام زین العابدین علیه السلام نقل می نمایند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که چهار آیه اول سوره بقره، آیة الکرسی و دو آیه بعد از آن و سه آیه آخر این سوره را قرائت نماید، خودش و مالش دچار هیچ گونه آفتی نخواهند شد؛ شیطان به او نزدیک نشده و قرآن را فراموش نخواهد کرد. (264)
از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است: هر که آیة الکرسی را در وقت خواب بخواند از فالج شدن ایمن گردد، و هر که بعد از نماز بخواند هیچ صاحب نیشی به او ضرر نرساند. (265)
و به سند معتبر از حضرت محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که یک مرتبه آیة الکرسی بخواند، حق تعالی از او برگرداند هزار بلا از بلاهای دنیا، و هزاربلا از بلاهای آخرت را که از سهل ترین بلاهای دنیا فقر و احتیاج باشد، و کمترین بلاهای آخرت عذاب قبر باشد. (266)
و به سند دیگر منقول است که: شخصی به حضرت صادق علیه السلام از تب شکایت کرد، حضرت فرمود: آیة الکرسی را در ظرفی بنویس، و به آب حل کن و بخور. (267)
و از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که: یکی از پدرانم شنید کسی سوره فاتحه می خواند، فرمود: شکر خدا کرد و مزد یافت، بعد از آن شنید که قل هو الله احد می خواند، فرمود: ایمان آورد و ایمن شد، بعد از آن شنید سوره انا انزلناه می خواند، فرمود: تصدیق پیغمبر کرد آمرزیده شد، بعد از آن شنید آیة الکرسی می خواند، فرمود: به به نازل شد برات بیزاری این مرد از جهنم. (268)
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است: کسی که چشمش آزاری داشته باشد آیة الکرسی بخواند و در خاطر خود قرار دهد برطرف می شود، به توفیق الهی عافیت می یابد انشاء الله؛ و هر که پیش از طلوع آفتاب یازده مرتبه سوره قل هو الله احد و یازده مرتبه سوره انا انزلناه و یازده مرتبه آیة الکرسی بخواند، خدا مالش را از تلف حفظ نماید؛ و چون کسی خواهد از خانه بیرون رود، چند آیه آل عمران را یعنی (ان فی خلق السموات و الارض) تا آخر سوره با آیة الکرسی و سوره انا انزلنا و سوره حمد بخواند که موجب قضای حاجتهای دنیا و آخرت می گردد. (269)
و ایضا به سند معتبر از حضرت رضا علیه السلام منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: هر که صد مرتبه آیة الکرسی بخواند، چنان باشد که مدت حیات خود عبادت کرده باشد.(270)
و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: حق تعالی فرمود: به تو و امت تو گنجی از گنجهای عرش خود را کرامت کرده ام، فاتحة الکتاب و خاتمه سوره بقره یعنی آمن الرسول تا آخر سوره. (271)
و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است: هر که بعد از نماز واجب آیة الکرسی بخواند تا وقت نماز دیگر در امان خدا باشد.(272)
و ایضا حدیث دیگر منقول است: یا علی بر تو باشد به تلاوت آیة الکرسی بعد از نماز فریضه، به درستی که محافظت و مداومت نمی نماید بر خواندن آن مگر پیغمبری یا صدیقی یا شهیدی. (273)
و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: چون حقتعالی امر فرمود که سوره فاتحه و آیه شهد الله(274) و آیة الکرسی و قل اللهم مالک الملک(275) را به زمین آوردند، ایشان در عرش الهی در آویختند و گفتند: پروردگارا ما را به کجا می فرستی، به نزد اهل خطاها و گناهان می فرستی، حق تعالی وحی فرمود به ایشان که: بروید به زمین، به عزت و جلال خود قسم می خورم هر که از آل محمد صلی الله علیه و آله و شیعیان ایشان شماها را تلاوت نمایند بعد از نمازهای واجب، البته به سوی او نظر نمایم به نظر مخفی خود، یعنی الطاف خاصه خود را شامل حال او گردانم، هر روز هفتاد نظر و در هر نظر کردنی هفتاد حاجت او را برآورم، و توبه او را قبول کنم هر چند معصیت بسیار کرده باشند.(276)
و به سند معتبر از حضرت امام علی نقی علیه السلام منقول است که: اشجع سلمی به حضرت صادق علیه السلام گفت: بسیار سفر می کنم، و در بیابانهای مخوف واقع می شوم، می خواهم چیزی تعلیم من فرمائی که موجب ایمنی من گردد، حضرت فرمود: هرگاه خوف بر تو غالب گردد دست راست خود را بالای سر خود بگذار و به آواز بلند این آیه را بخوان:
(افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السموات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون). (277)
اشجع گفت: چون به سفر رفتم به وادی رسیدم که می گفتند: جن در آن جا بسیار است، ناگاه شنیدم شخصی می گوید: بگیریدش من آیه را خواندم، دیگری گفت، چگونه بگیریمش و حال آن که پناه به آیه طیبه برد. (278)
در حدیثی به سند معتبر منقول است: مردی عرض کرد یا امیرالمومنین حیوانی که زیر پای من هست چموشی می کند و من از آن ترسانم، فرمود: در گوش راستش این آیه را بخوان:
و له اسلم من فی السموات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. (279)
و آن مرد این آیه را خواند و آن حیوان برای او رام گردید. (280)
و ایضا در حدیثی به سند معتبر منقول است: مردی عرضکرد: ای امیرمومنان در شکم من آب زردی است (که موجب بیماری من شده است) آیا شفائی دارد؟ فرمود: آری (بی پول) و بدون صرف کردن درهمی و نه دیناری، بنویس آیة الکرسی را بر شکمت و آن را بشوی و بیاشام و آن را در شکمت ذخیره کن (محتمل است مقصود این باشد که تا مقداری از زمان روی آن چیزی مخور که در شکمت بماند) بخواست خدای عز و جل بهبودی یابی، و آن مرد انجام داد و بخواست خداوند بهبودی یافت. (281)

4 - سورة النساء

از امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هر که سوره نساء را در هر جمعه بخواند، از ضغطه یعنی فشار قبر ایمن گردد. (282)

5 - سورة المائدة

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره مائده را در هر روز پنج شنبه بخواند، ایمانش به ظلم و گناه آلوده نشود، و هرگز به خدا مشرک نشود. (283)