فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم سوره حمد جهت فتح امور

از روز جمعه هر روزی 41 بار تا چهل و یکروز بخواند بی فاصله، و اگر فاصله شود باید از سر گیرد و هر روز بعد از ختم این دعا را سیزده بار بخواند:
یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مسبب سبب یا میسر یسر یا مسهل سهل یا متمم تمم و حسبنا الله و نعم الوکیل.
هر کس این را با خلوص و تقوی و حضور قلب بجا آرد، از توانگری بجائی رسد که ضبط نتواند کرد. (260)
علامه مجلسی قدس سره گوید: بعد از نماز صبح جمعه با غسل بعد از تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام صد بار بگوید: الحمد لله رب العالمین علی کل حال و صد صلوات فرستد و با کسی سخن نگوید. (261) (مجرب است)

2 - سورة البقرة

از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله روایت است که فرمودند: سوره بقره را یاد بگیرید، پس به درستی که خواندن سوره بقره برکت است وترک خواندن آن حسرت می باشد و ساحران راهی بر سوره بقره ندارند. (262)

2 و 3 - سورة البقرة و آل عمران

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هر که سوره بقره و آل عمران را بخواند، این دو سوره در قیامت بر سر او سایه افکنند مانند دو ابر یا دو عبا.(263)