فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

با خواندن دعای عهد(235) از یاران حضرت ولی عصر علیه السلام باشید

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که چهل صباح این عهد را بخواند، از یاوران قائم ما باشد، و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد، خدا او را از قبر بیرون آورد، که در خدمت آن حضرت باشد، و حق تعالی به هر کلمه، هزار حسنه او را کرامت فرماید، و هزار گناه از او محو کند. (236)

رباعی در مدح امام عصر علیه السلام

تنگ است بسی به سینه ام راه نفس - از بس که به راه حق نمی بینم کس
پر گشته جهان سراسر از ظلم و نفاق - ای پادشه عصر به فریاد برس

فصل سوم: شفا و درمان به قرآن