فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا برای دفع وسوسه و حدیث نفس و ادای قرض

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت است، که مردی خدمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد و شکایت کرد به آن حضرت از وسوسه و حدیث نفس و دینی که او را سنگین کرده بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله به او فرمود این دعا را مکرر بگوید:
توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. (228)
و نیز روایت شده که از برای دفع وسوسه شیطان، هنگامی که در سینه ات شکی پیدا شد، بگو:
هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیی علیم. (229)

دعاهای عصرغیبت

دعای فرج حضرت امام زمان علیه السلام

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی ابائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. (230)