فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

با این اذکار خداوند هفتاد نوع بلا را دفع می کند

در روایت است که از سلمان نقل شده: که هر که صبح کند و سه بار بگوید:
الحمد لله رب العالمین الحمد لله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه حقتعالی هفتاد نوع بلا را از او دفع کند. (221)

با این تعویذ زنان و بچه هایتان را از چشم زخم پناه دهید

از حضرت علی علیه السلام منقول است که هنگامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله را غمی گرفت، جبرئیل آمد عرض کرد: یا محمد این چه غم است که در روی شما می بینم فرمودند: حسن و حسین را چشم زخم برخورده، عرض کرد چشم زخم حق است تصدیق کن، فرمود آری. چرا با این کلمات آن دو را تعویذ نکردی، فرمود کدام کلمات ای جبرئیل، عرض کرد بگو:
اللهم یا ذالسلطان العظیم و المن القدیم و الوجه الکریم یا ذالکلمات التامات و الدعوات المستجابات عاف الحسن و الحسین. (به جای این کلمات نام مریض را ببر) من انفس الجن و اعین الانس.
حضرت چون این دعا را خواند آن دو برخواستند و به راه افتادند حضرت به اصحاب خود فرمود: زنان و بچه هایتان را با این تعویذ پناه دهید که به مانند آن هیچ کس پناه نگرفته. (222)

دعای حضرت امام سجاد علیه السلام درطلب عاقبت به خیری

یا من ذکره شرف للذاکرین، و یا من شکره فوز للشاکرین، و یا من طاعته نجاة للمطیعین، صل علی محمد و اله، و اشغل قلوبنا بذکرک عن کل ذکر، و السنتنا بشکرک عن کل شکر، و جوارحنا بطاعتک عن کل طاعة، فان قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدرکنا فیه تبعة، و لا تلحقنا فیه سئمة،حتی ینصرف عنا کتاب السیئات بصحیفة خالیة من ذکر سیئاتنا، و یتولی کتاب الحسنات عنا مسرورین بما کتبوا من حسناتنا، و اذاانقضت ایام حیاتنا، و تصرمت مدد اعمارنا، و استحضرتنا دعوتک التی لا بد منها و من اجابتها، فصل علی محمد و اله، و اجعل ختام ما تحصی علینا کتبه اعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها علی ذنب اجترحناه، و لا معصیة افترفناها و لا تکشف عنا سترا سترته علی رووس الاشهاد، یوم تبلواخبار عبادک، انک رحیم بمن دعاک و مستجیب لمن ناداک. (223)