فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

نجات از هر ورطه و امر سخت و دشوار

در روایتی منقول است که: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود هرگاه در ورطه ای افتادی بگو:
بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین به درستی که خدای تعالی به آن، بلا را از تو دفع می کند. (220)

با این اذکار خداوند هفتاد نوع بلا را دفع می کند

در روایت است که از سلمان نقل شده: که هر که صبح کند و سه بار بگوید:
الحمد لله رب العالمین الحمد لله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه حقتعالی هفتاد نوع بلا را از او دفع کند. (221)

با این تعویذ زنان و بچه هایتان را از چشم زخم پناه دهید

از حضرت علی علیه السلام منقول است که هنگامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله را غمی گرفت، جبرئیل آمد عرض کرد: یا محمد این چه غم است که در روی شما می بینم فرمودند: حسن و حسین را چشم زخم برخورده، عرض کرد چشم زخم حق است تصدیق کن، فرمود آری. چرا با این کلمات آن دو را تعویذ نکردی، فرمود کدام کلمات ای جبرئیل، عرض کرد بگو:
اللهم یا ذالسلطان العظیم و المن القدیم و الوجه الکریم یا ذالکلمات التامات و الدعوات المستجابات عاف الحسن و الحسین. (به جای این کلمات نام مریض را ببر) من انفس الجن و اعین الانس.
حضرت چون این دعا را خواند آن دو برخواستند و به راه افتادند حضرت به اصحاب خود فرمود: زنان و بچه هایتان را با این تعویذ پناه دهید که به مانند آن هیچ کس پناه نگرفته. (222)