فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای هنگام درد و بیماری

برخی از اصحاب ما حدیث کرده اند که حضرت صادق علیه السلام هنگام درد و بیماری (این دعا را می خواند) می گفت:
اللهم انک عیرت اقواما فقلت: قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم و لا تحویلا، فیا من لا یملک کشف ضری و لا تحویله عنی احد غیره صل علی محمد و آل محمد و اکشف ضری و حوله الی من یدعومعک الها آخر لا اله غیرک. (214)

دعای هنگام دیدن صاحبان بلا

حضرت باقر علیه السلام فرمود: چون مردی را دیدی که گرفتار بلا شده (به شکرانه این که تو بدان بلا گرفتار نشده ای) بگو:
الحمد لله الذی عافانی مما ابتلاک به و فضلنی علیک و علی کثیر ممن خلق و نگذار او بشنود. (215)

دعای برای دفع بواسیر(216)

از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که خواندن این دعا برای رفع بواسیر نافع است:
یا جواد یا ماجد یا رحیم یا قریب یا مجیب یا باری ء یا راحم صل علی محمد و آله و اردد علی نعمتک و اکفنی امر وجعی.
حدیث دیگر منقول است که شخصی به حضرت امام رضا علیه السلام شکایت کرد از بواسیر فرمود که: سوره یس را با عسل بنویس و بشوی و بخور. (217)