فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

از آداب سفر کردن پیامبراسلام و تعویذات مناسب سفر

در روایت دیگر منقول است که: چون حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به سفر می رفتند شیشه روغن و سرمه دان و مقراض و آینه و مسواک و شانه و سوزن و ریسمان و چیزی که به آن کفش را پینه کنند و تسمهای نعل را بر می داشتند و از جمله تعویذاتی که در سفر مناسب است، تعویذی است که مروی است که در دسته شمشیر حضرت رسالت پناه تعبیه شده بود و آن این تعویذ است:
بسم الله الرحمن الرحیم یا الله یا الله یا الله اسالک یا ملک الملوک الاول القدیم الابدی الذی لایزول و لا یحول انت الله العظیم الکافی لکل شیی ء المحیط بکل شیی ء اللهم اکفنی باسمک الاعظم الاجل الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و احجب عنی شر من ارادنی کلهم و سیوفهم و باسهم و الله من و رائهم محیط اللهم احجب عنی شر من ارادنی بحجابک الذی احتجبت به فلم ینظر الیه احد من شر فسقة الجن و الانس و من شر سلاحهم و من الحدید و من کل ما یتخوف و یحذرو من شر کل شدة و بلیة و من شر ما انت به اعلم و علیه اقدر انک علی کل شیی ء قدیر و صلی الله علی نبیه محمد و آله و سلم تسلیما و عوذه که در میان عمامه گذارند اقبل و لا تخف انک من الامنین و لا تخف نجوت من القوم الضالمین لا تخف انک انت الاعلی الا تخافا اننی معکما اسمع و اری و لا تخاف درکا و لا تخشی الذی اطعمعم من جوع و امنهم من خوف فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون و علی الله فتوکلوا ان کنتم مومنین عوذه ای را که بر چهارپای سواری بندند اللهم احفظ علی ما لو حفظه غیرک لضاع و استر علی ما لو ستره غیرک لکاع و اجعل علی ظلا ظلیلا اتوقی به کل من رامنی بسوء او نصب لی مکرا او هیا لی مکروها حتی یعود و هو غیر ظافر بی و لا قادر علی اللهم احفظنی کما حفظت به کتابک المنزل علی قلب نبیک المرسل اللهم انک قلت و قولک الحق انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. (209)

در بیان دعاهائی که در راه و منازل باید خواند

در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله در سفرها سراشیب می رفتند سبحان الله می گفتند و چون سر بالا می رفتند الله اکبر می گفتند.(210)
در حدیث صحیح دیگر فرمود که چون در سفر باشی بگو: اللهم اجعل مسیری عبرا و صمتی تفکرا و کلامی ذکرا. (211)
در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که هر که به رودخانه پائین برود پس بگوید: لا اله الا الله و لله اکبر حق تعالی پر کند آن رودخانه را از برای او پر از حسنات. (212)

دعای ترس از وسوسه و حدیث نفس

سید بن یسارگوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هرگاه از وسوسه یا حدیث نفس (خاطره های شیطانی) بترسی بگو:
اللهم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، ناصیتی بیدک عدل فی حکمک ماض فی قضاوک اللهم انی اسالک بکل اسم هو لک انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل القرآن نور بصری و ربیع قلبی و جلاء حزنی و ذهاب همی ؛ الله الله ربی لا اشرک به شیئا. (213)