فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای رفع گرفتاری و گشایش کار

علی بن مهزیار گوید: محمد بن حمزه غنوی بمن نوشت و از من خواست که به حضرت جواد علیه السلام بنویسم که دعائی به او بیاموزد که با آن وسیله گشایشی برایش حاصل گردد (و از زندانی که در آن گرفتار شده بود خلاص گردد) پس آن حضرت به من نوشت: اما آن چه محمد بن حمزه درخواست کرده که دعائی بیاموزد که با آن فرج و گشایش یابد، پس به او بگو که ملازم این دعا باشد (و همیشه بگوید)
یا من یکفی من کل شی ء و لا یکفی منه شی ء اکفنی ما اهمنی مما انا فیه. (206)

بهترین عمل برای اهل خانواده هنگام سفر

در حدیث معتبر از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله منقول است که هیچ خلیفه آدمی در اهلش نمی گذارد بهتر از آن که، در وقت بیرون رفتن دو رکعت نماز بگذارد، پس بگوید:
اللهم انی استودعک نفسی و اهلی و مالی و ذریتی و دنیای و آخرتی و امانتی و خاتمة عملی. ابن طاوس قدس سره گفته است که در رکعت اول قل هو الله احد و در رکعت دوم انا انزلناه بخوان. (207)

دعای هنگام سفر

در روایت دیگر وارد شده است که: چون حضرت صادق علیه السلام به سفری می رفتند این دعا را می خواندند:
اللهم احفظنی و احفظ ما معی و بلغنی و بلغ ما معی ببلاغک الحسن بالله استفتح و بالله استنجح و بمحمد صلی الله علیه و آله اتوجه اللهم سهل لی کل حزونة و ذلل لی کل صعوبة و اعطنی من الخیر کله اکثر مما ارجو و اصرف عنی من الشر اکثر مما احذر فی عافیة یا ارحم الراحمین اسئل الله الذی بیده ما دق و جل بیده اتوات الملائکة ان یهب لنا فی سفرنا امنا و ایمانا و سلامة و اسلاما و فقها و توفیقا و برکة و هدی و شکرا و عافیة و مغفرة و عزما لا تغادر ذنبا. (208)