فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای ایمن بودن از ضرر جن و انس

حضرت صادق علیه السلام فرمود: که علی بن الحسین علیه السلام می فرمود: من باکی ندارم چون این کلمات را بگویم، اگر جن و انس بر علیه من گرد آیند (و به ضرر من اجتماع کنند، و آن کلمات این است):
بسم الله و بالله و من الله و الی الله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم الیک اسلمت نفسی و الیک وجهت وجهی و الیک الجات ظهری و الیک فوضت امری اللهم احفظنی بحفظ الایمان من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و من تحتی و من قبلی و ادفع عنی بحولک و قوتک، فانه لا حول و لا قوة الا بک. (205)

دعای رفع گرفتاری و گشایش کار

علی بن مهزیار گوید: محمد بن حمزه غنوی بمن نوشت و از من خواست که به حضرت جواد علیه السلام بنویسم که دعائی به او بیاموزد که با آن وسیله گشایشی برایش حاصل گردد (و از زندانی که در آن گرفتار شده بود خلاص گردد) پس آن حضرت به من نوشت: اما آن چه محمد بن حمزه درخواست کرده که دعائی بیاموزد که با آن فرج و گشایش یابد، پس به او بگو که ملازم این دعا باشد (و همیشه بگوید)
یا من یکفی من کل شی ء و لا یکفی منه شی ء اکفنی ما اهمنی مما انا فیه. (206)

بهترین عمل برای اهل خانواده هنگام سفر

در حدیث معتبر از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله منقول است که هیچ خلیفه آدمی در اهلش نمی گذارد بهتر از آن که، در وقت بیرون رفتن دو رکعت نماز بگذارد، پس بگوید:
اللهم انی استودعک نفسی و اهلی و مالی و ذریتی و دنیای و آخرتی و امانتی و خاتمة عملی. ابن طاوس قدس سره گفته است که در رکعت اول قل هو الله احد و در رکعت دوم انا انزلناه بخوان. (207)