فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا به هنگام وارد شدن بر سلطان و ترس از او

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که بر سلطانی وارد شود که از او ترس دارد پس بگوید:
بالله استفتح و بالله استنجح و بمحمد صلی الله علیه و آله اتوجه، اللهم ذلل لی صعوبته و سهل لی حزونته فانک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ام الکتاب حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم و امتنع بحول الله و قوته من حولهم و قوتهم و امتنع برب الفلق من شر ما خلق و لا حول و لا قوة الا بالله. (204)

دعای ایمن بودن از ضرر جن و انس

حضرت صادق علیه السلام فرمود: که علی بن الحسین علیه السلام می فرمود: من باکی ندارم چون این کلمات را بگویم، اگر جن و انس بر علیه من گرد آیند (و به ضرر من اجتماع کنند، و آن کلمات این است):
بسم الله و بالله و من الله و الی الله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم الیک اسلمت نفسی و الیک وجهت وجهی و الیک الجات ظهری و الیک فوضت امری اللهم احفظنی بحفظ الایمان من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و من تحتی و من قبلی و ادفع عنی بحولک و قوتک، فانه لا حول و لا قوة الا بک. (205)

دعای رفع گرفتاری و گشایش کار

علی بن مهزیار گوید: محمد بن حمزه غنوی بمن نوشت و از من خواست که به حضرت جواد علیه السلام بنویسم که دعائی به او بیاموزد که با آن وسیله گشایشی برایش حاصل گردد (و از زندانی که در آن گرفتار شده بود خلاص گردد) پس آن حضرت به من نوشت: اما آن چه محمد بن حمزه درخواست کرده که دعائی بیاموزد که با آن فرج و گشایش یابد، پس به او بگو که ملازم این دعا باشد (و همیشه بگوید)
یا من یکفی من کل شی ء و لا یکفی منه شی ء اکفنی ما اهمنی مما انا فیه. (206)