فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا برای رفع نیازمندی و تنگدستی

ابوبصیر گوید: به حضرت صادق علیه السلام از نیازمندی و تنگدستی شکایت کردم و از او خواستم که دعائی برای طلب روزی به من بیاموزد، پس آن حضرت دعائی به من آموخت که از آن زمان که به وسیله آن دعا کردم نیازمند نگشتم، فرمود: پس از نماز شب در سجده بگو:
یا خیر مدعو و یا خیر مسوول و یا اوسع من اعطی و یا خیر مرتجی ارزقنی و اوسع علی من رزقک و سبب لی رزقا من قبلک ؛ انک علی کل شی ء قدیر. (197)

دعا برای زیاد شدن روزی

حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله این دعا را برای زیاد شدن روزی آموخت:
یا رازق المقلین، یا راحم المساکین، یا ولی المومنین، یا ذاالقوة المتین صل علی محمد و اهل بیته و ارزقنی و عافنی و اکفنی ما اهمنی. (198)

دعا برای ادای قرض و دفع وسوسه از دل

حضرت صادق علیه السلام فرمود: مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه وآله آمده عرض کرد: ای پیغمبر خدا قرض و وسوسه در دل بر من غالب گشته (دستوری برای رفع هر دو به من بدهید)، پس پیغمبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: بگو:
توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة و لا ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا.
حضرت صادق علیه السلام فرمود: مدتی بر این جریان گذشت، پس روزی آن مرد بر پیغمبر صلی الله علیه و آله گذر کرد آن حضرت او را صدا زد و فرمود! چه کردی؟ عرض کرد: ای رسول خدا آن چه به من فرمودی بدان ادامه دادم و خدا دین مرا ادا کرد و وسوسه خاطرم را نیزاز میان برد. (199)