فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ذکر سجده برای خواستن روزی

زید شحام از حضرت باقر علیه السلام حدیث کند که فرمود: برای خواستن روزی (از خداوند) در نماز واجب در سجده بگو:
یا خیر المسوولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک الواسع فانک ذوالفضل العظیم. (196)

دعا برای رفع نیازمندی و تنگدستی

ابوبصیر گوید: به حضرت صادق علیه السلام از نیازمندی و تنگدستی شکایت کردم و از او خواستم که دعائی برای طلب روزی به من بیاموزد، پس آن حضرت دعائی به من آموخت که از آن زمان که به وسیله آن دعا کردم نیازمند نگشتم، فرمود: پس از نماز شب در سجده بگو:
یا خیر مدعو و یا خیر مسوول و یا اوسع من اعطی و یا خیر مرتجی ارزقنی و اوسع علی من رزقک و سبب لی رزقا من قبلک ؛ انک علی کل شی ء قدیر. (197)

دعا برای زیاد شدن روزی

حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله این دعا را برای زیاد شدن روزی آموخت:
یا رازق المقلین، یا راحم المساکین، یا ولی المومنین، یا ذاالقوة المتین صل علی محمد و اهل بیته و ارزقنی و عافنی و اکفنی ما اهمنی. (198)