فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا برای رفع بیماری و نداری

اسماعیل بن عبدالخالق گوید: مردی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وآله (چندی) به خدمت آن حضرت صلی الله علیه و آله نیامد، (و پس از مدتی) خدمتش رسید، رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: چه چیز تو را از مادور کرده بود؟ عرض کرد: بیماری و نداری، باو فرمود: آیا به تو نیامورم دعائی که خداوند از تو بیماری و نداری را دور سازد؟ عرض کرد: چرا یا رسول الله، فرمود: بگو:
لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة و لا ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا.
گوید: پس درنگی نکرد و طولی نکشید که خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله بازگشت و عرض کرد: ای رسول خدا خداوند بیماری و نداری را از من برد. (195)

ذکر سجده برای خواستن روزی

زید شحام از حضرت باقر علیه السلام حدیث کند که فرمود: برای خواستن روزی (از خداوند) در نماز واجب در سجده بگو:
یا خیر المسوولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک الواسع فانک ذوالفضل العظیم. (196)

دعا برای رفع نیازمندی و تنگدستی

ابوبصیر گوید: به حضرت صادق علیه السلام از نیازمندی و تنگدستی شکایت کردم و از او خواستم که دعائی برای طلب روزی به من بیاموزد، پس آن حضرت دعائی به من آموخت که از آن زمان که به وسیله آن دعا کردم نیازمند نگشتم، فرمود: پس از نماز شب در سجده بگو:
یا خیر مدعو و یا خیر مسوول و یا اوسع من اعطی و یا خیر مرتجی ارزقنی و اوسع علی من رزقک و سبب لی رزقا من قبلک ؛ انک علی کل شی ء قدیر. (197)