فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

این دعای گنجینه را ترک نکنید

داود رقی از حضرت صادق علیه السلام حدیث کند که فرمود: از این دعا دست برمدار که سه مرتبه چون بامداد کنی، و سه مرتبه چون شام کنی بخوانی: اللهم اجعلنی فی درعک الحصینة التی تجعل فیها من ترید زیرا پدرم علی علیه السلام می فرمود: این از دعاهای گنجینه شده است (که در گنجینه دعاهای مومنین باشد).(193)

دعای هنگام بیرون رفتن از منزل

ابوبصیر از حضرت باقر علیه السلام حدیث کند که فرمود: هر کس هنگامی که از در خانه اش بیرون میرود بگوید:
اعوذ بما عاذت به ملائکة الله من شر هذا الیوم الجدید الذی اذا غابت شمسه لم تعد من شر نفسی و من شر غیری و من الشیاطین و من شر من نصب لاولیاء الله و من شر الجن و الانس و من شر السباع و الهوام و من شر رکوب المحارم کلها، اجیر نفسی بالله من کل شر.
خداوند او را بیامرزد و توبه اش بپذیرد و مهمش را کفایت کند، و از بدی او را جلوگیری کند و از شر او را نگهدارد. (194)

دعا برای رفع بیماری و نداری

اسماعیل بن عبدالخالق گوید: مردی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وآله (چندی) به خدمت آن حضرت صلی الله علیه و آله نیامد، (و پس از مدتی) خدمتش رسید، رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: چه چیز تو را از مادور کرده بود؟ عرض کرد: بیماری و نداری، باو فرمود: آیا به تو نیامورم دعائی که خداوند از تو بیماری و نداری را دور سازد؟ عرض کرد: چرا یا رسول الله، فرمود: بگو:
لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة و لا ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا.
گوید: پس درنگی نکرد و طولی نکشید که خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله بازگشت و عرض کرد: ای رسول خدا خداوند بیماری و نداری را از من برد. (195)