فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

چکنیم که در زمره غافلین نباشیم

ابوعبیده خداء گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: هر که هنگام زدن سپیده ده بار بگوید:
لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت (و یمیت و یحیی) و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر و ده بار بگوید: وصلی الله علی محمد و آل محمد و سی و پنج بار سبحان الله بگوید، و سی و پنج بار لا اله الا الله بگوید، و سی و پنج بار الحمد لله بگوید در آن بامداد در زمره غافلین (و بیخبران) نوشته نشود، و چون در شب آن را گوید در آن شب از جمله غافلین نوشته نشود. (192)

این دعای گنجینه را ترک نکنید

داود رقی از حضرت صادق علیه السلام حدیث کند که فرمود: از این دعا دست برمدار که سه مرتبه چون بامداد کنی، و سه مرتبه چون شام کنی بخوانی: اللهم اجعلنی فی درعک الحصینة التی تجعل فیها من ترید زیرا پدرم علی علیه السلام می فرمود: این از دعاهای گنجینه شده است (که در گنجینه دعاهای مومنین باشد).(193)

دعای هنگام بیرون رفتن از منزل

ابوبصیر از حضرت باقر علیه السلام حدیث کند که فرمود: هر کس هنگامی که از در خانه اش بیرون میرود بگوید:
اعوذ بما عاذت به ملائکة الله من شر هذا الیوم الجدید الذی اذا غابت شمسه لم تعد من شر نفسی و من شر غیری و من الشیاطین و من شر من نصب لاولیاء الله و من شر الجن و الانس و من شر السباع و الهوام و من شر رکوب المحارم کلها، اجیر نفسی بالله من کل شر.
خداوند او را بیامرزد و توبه اش بپذیرد و مهمش را کفایت کند، و از بدی او را جلوگیری کند و از شر او را نگهدارد. (194)