فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعایی مفید در صبح و شب

صفوان از شخصی نقل می کند که او گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم، به من دعائی بیاموز که هرگاه صبح کردم و هرگاه شام نمودم آن را بگویم، گوید، بگو:
الحمدلله الذی یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء ما یشاء غیره الحمد لله کما یحب الله ان یحمد، الحمد لله کما هو اهله، اللهم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و اخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد و صلی الله علی محمد و آل محمد. (191)

چکنیم که در زمره غافلین نباشیم

ابوعبیده خداء گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: هر که هنگام زدن سپیده ده بار بگوید:
لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت (و یمیت و یحیی) و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر و ده بار بگوید: وصلی الله علی محمد و آل محمد و سی و پنج بار سبحان الله بگوید، و سی و پنج بار لا اله الا الله بگوید، و سی و پنج بار الحمد لله بگوید در آن بامداد در زمره غافلین (و بیخبران) نوشته نشود، و چون در شب آن را گوید در آن شب از جمله غافلین نوشته نشود. (192)

این دعای گنجینه را ترک نکنید

داود رقی از حضرت صادق علیه السلام حدیث کند که فرمود: از این دعا دست برمدار که سه مرتبه چون بامداد کنی، و سه مرتبه چون شام کنی بخوانی: اللهم اجعلنی فی درعک الحصینة التی تجعل فیها من ترید زیرا پدرم علی علیه السلام می فرمود: این از دعاهای گنجینه شده است (که در گنجینه دعاهای مومنین باشد).(193)