فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

حفظ از آفات در شب وروز با این ذکر

امام صادق علیه السلام فرمود: هر که این ذکر را هنگامی که شب می کند (و داخل در شب می گردد) سه بار بگوید، یبالی از بالهای جبرئیل علیه السلام پوشیده شود تا بامداد (و از همه آفات تا صبح نگهداری شود و آن ذکر این است):
استودع الله العلی الاعلی الجلیل العظیم نفسی و من یعنینی امره، استودع الله نفسی المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته کل شی ء. (190)

دعایی مفید در صبح و شب

صفوان از شخصی نقل می کند که او گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم، به من دعائی بیاموز که هرگاه صبح کردم و هرگاه شام نمودم آن را بگویم، گوید، بگو:
الحمدلله الذی یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء ما یشاء غیره الحمد لله کما یحب الله ان یحمد، الحمد لله کما هو اهله، اللهم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و اخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد و صلی الله علی محمد و آل محمد. (191)

چکنیم که در زمره غافلین نباشیم

ابوعبیده خداء گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: هر که هنگام زدن سپیده ده بار بگوید:
لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت (و یمیت و یحیی) و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر و ده بار بگوید: وصلی الله علی محمد و آل محمد و سی و پنج بار سبحان الله بگوید، و سی و پنج بار لا اله الا الله بگوید، و سی و پنج بار الحمد لله بگوید در آن بامداد در زمره غافلین (و بیخبران) نوشته نشود، و چون در شب آن را گوید در آن شب از جمله غافلین نوشته نشود. (192)