فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

کسب سعادت با این اسماء

حضرت صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی در هر روز و شبی خود را تمجید کند پس هر که خدا را تمجید کند به همان نحو که او خودش را تمجید کرده و در حال شقاوت باشد خدای عز و جل او را به حال سعادت درآورده بگوید:
انت الله لا اله الا انت رب العالمین، انت الله لا اله الا انت الرحمن الرحیم، انت الله لا اله الا انت العزیز (العلی) الکبیر، انت الله لا اله الا انت مالک یوم الدین، انت الله لا اله الا انت الغفور الرحیم، انت الله لا اله الا انت العزیز الحکیم، انت الله لا اله الا انت منک بدء الخلق و الیک یعود، انت الله (الذی) لا اله الا انت لم تزل و لا تزال، انت الله الذی لا اله الا انت خالق الخیر و الشر انت الله لا اله الا انت خالق الجنة و النار، انت الله لا اله الا انت احد صمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد ؛ انت الله لا اله الا انت الملک القدوس السلام المومن و المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق الباری ء المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم - تا آخر سوره حشر - انت الله لا اله الا انت الکبیر، و الکبریاء رداوک. (185)

دعاهای هنگام بامداد و شامگاه

عبدالله بن ابراهیم جعفر می گوید: از حضرت ابوالحسن علیه السلام شنیدم که فرمود: امیرالمومنین علی علیه السلام چون صبح می کرد سه بار می فرمود:
سبحان الله الملک القدوس - سپس می فرمود - اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و من تحویل عافیتک و من فجاة نقمتک و من درک الشقاءو من شر ما سبق فی الکتاب اللهم انی اسالک بعزة مللک و شدة قوتک و بعظیم سلطانک و بقدرتک علی خلقک. (186)

دعای ارثیه پیغمبران

حضرت صادق علیه السلام فرمود: سه چیز را پیامبران از همدیگر ارث بردند (یا از همدیگرنسخه گرفتند) از آدم علیه السلام (گرفته) تا رسیدند به رسول خدا صلی الله علیه و آله که همیشه بامداد که می کرد می گفت:
اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی و یقینا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی و رضنی بما قسمت لی.
و این روایت را برخی از اصحاب ما روایت کرده و این جملات را هم به آن افزوده است:
حتی لا احب تعجیل ما اخرت و لا تاخیر ما عجلت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کله و لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا و صلی الله علی محمد و آله. (187)