فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت برای طلب هدایت و بقاء بر آن

اللهم اعطنی الهدی، و ثبتنی علیه امنا، امن من لا خوف علیه و لا حزن و لا جزع، انک اهل التقوی و اهل المغفرة. (182)

دعای آن حضرت هنگام چرخانیدن تسبیحی که از تربت امام حسین علیه السلام است

از آن حضرت نقل است: هر که تسبیحی که از تربت امام حسین علیه السلام درست شده را بچرخاند و بگوید:
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر.
با هر قطعه ای از تسبیح خداوند شش هزار نیکی برای او نوشته و شش هزار گناه را محو می کند، و شش هزار درجه مقامش بالاتر رفته، و همین مقدار شفاعت را نصیب او می نماید. (183)

آن چه خدای تبارک و تعالی خود را بدان تمجید کرده است

حضرت صادق علیه السلام فرمود: همانا برای خدای عز و جل در شب سه ساعت است و در روز سه ساعت که خود را در آن ساعات تمجید کند، پس نخستین ساعتها از روز آن ساعت است که خورشید در جانب مشرق باشد و به اندازه ای که در عصر بغروب مانده است (به وقت نماز ظهر مانده باشد) و تا هنگام نماز اولی (یعنی نماز ظهر) ادامه یابد، و نخستین ساعتهای شب ثلث آخر شب است تا زدن سپیده (که دراین ساعات خداوند خود را تمجید کند و) فرماید:
انی انا الله رب العالمین، انی انا الله العلی العظیم، انی انا الله العزیز الحکیم، انی انا الله الغفور الرحیم، انی انا الله الرحمن الرحیم، انی انا الله مالک یوم الدین، انی انا الله لم ازل و لا ازال، انی انا الله خالق الخیر و الشر، انی انا الله خالق الجنة و النار انی انا الله بدی ء کل شی ء و الی یعود، انی انا الله الواحد الصمد، انی انا الله عالم الغیب و الشهادة، انی انا الله الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، انی انا الله الخالق الباری ء المصور،لی الاسماء الحسنی، انی انا الله الکبیر المتعال.
سپس حضرت صادق علیه السلام فرمود: هیچ بنده مومنی نیست که این اسامی را بخواند و دلش متوجه خدای عز و جل باشد جز این که حاجتش برآورده شود، و اگر شقی (و با شقاوت) باشد امید دارم که سعید گردد. (184)