فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت برای روزی حلال

احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم حلال خدای عز و جل را بخوان (و دعا کن) که روزی حلال به من روزی کند، فرمود: آیا میدانی حلال چیست؟ عرض کردم: آن چه نزد ما است از در آمد پاک است، فرمود: علی بن الحسین علیه السلام می فرمود: حلال قوت (و روزی) برگزیدگانست. سپس فرمود:
اسالک من رزقک الواسع. (180)

دعای آن حضرت برای طلب امنیت و ایمان

از یونس روایت شده است که گفت: به حضرت رضا عرض کردم: دعائی کوتاه به من بیاموز فرمود: بگو:
یا من دلنی علی نفسه، و ذلل قلبی بتصدیقه، اسالک الامن و الایمان فی الدنیا و الاخرة. (181)

دعای آن حضرت برای طلب هدایت و بقاء بر آن

اللهم اعطنی الهدی، و ثبتنی علیه امنا، امن من لا خوف علیه و لا حزن و لا جزع، انک اهل التقوی و اهل المغفرة. (182)