فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت برای روزی

معمر بن خلاد گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود: حضرت باقر علیه السلام مردی را دید که می گوید:
اللهم انی اسالک من رزقک الحلال حضرت باقر باو فرمود: تو قوت (و روزی) پیغمبران را خواستار شدی. بگو: اللهم انی اسالک رزقا (حلالا) واسعا طیبا من رزقک. (179)

دعای آن حضرت برای روزی حلال

احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم حلال خدای عز و جل را بخوان (و دعا کن) که روزی حلال به من روزی کند، فرمود: آیا میدانی حلال چیست؟ عرض کردم: آن چه نزد ما است از در آمد پاک است، فرمود: علی بن الحسین علیه السلام می فرمود: حلال قوت (و روزی) برگزیدگانست. سپس فرمود:
اسالک من رزقک الواسع. (180)

دعای آن حضرت برای طلب امنیت و ایمان

از یونس روایت شده است که گفت: به حضرت رضا عرض کردم: دعائی کوتاه به من بیاموز فرمود: بگو:
یا من دلنی علی نفسه، و ذلل قلبی بتصدیقه، اسالک الامن و الایمان فی الدنیا و الاخرة. (181)