فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت هنگام سوار شدن بر کشتی

در روایت علی بن اسباط آمده که آن حضرت فرمود: اگر دردریا سفر کردی آن گاه که بر کشتی قرار گرفتی بگو:
بسم الله مجریها و مرسیها، ان ربی لغفور رحیم.
و آن گاه که امواج در دریا به حرکت درآمد، به جانب جپ خود تکیه کن و با دست راست به امواج اشاره کرده و بگو:
قری بقرار الله، و اسکنی بسکینة الله، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. (177)

دعای آن حضرت در شکر نعمتهای الهی

از آن حضرت نقل است: هنگامی که خداوند نعمتی به بنده اش ارزانی داشت شکر آن این است که بگوید:
سبحان الذی سخرلنا هذا و ما کنا له مقرنین، و انا الی ربنا لمنقلبون، و الحمدلله رب العالمین. (178)

دعای آن حضرت برای روزی

معمر بن خلاد گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود: حضرت باقر علیه السلام مردی را دید که می گوید:
اللهم انی اسالک من رزقک الحلال حضرت باقر باو فرمود: تو قوت (و روزی) پیغمبران را خواستار شدی. بگو: اللهم انی اسالک رزقا (حلالا) واسعا طیبا من رزقک. (179)