فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت هنگام سفر در خشکی و سوار شدن مرکب

از علی بن اسباط روایت شده: متاعی را به مکه حمل می کردم، دچار مشکل شدم، با متاع داخل مدینه شده و نزد آن حضرت آمده و گفتم: متاعی را حمل کردم و دچار مشکل شده ام و می خواهم به مصر بروم، از راه دریا بروم یا خشکی؟ تا آن جا که فرمود: نزد قبر پیامبر رفته و دو رکعت نماز بگذار، و صد بارطلب خیر از خدا کرده هر تصمیمی که بدهنت آمده انجام ده، اگر از راه خشکی رفتی بگو:
الحمد لله الذی سخرلنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. (173)

دعای آن حضرت هنگام بیرون رفتن از منزل

حضرت رضا علیه السلام فرمود: هرگاه پدرم از منزل بیرون می رفت می گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم، خرجت بحول الله و قوته لا بحول منی و لا قوتی بل بحولک و قوتک یا رب متعرضا لرزقک فاتنی به فی عافیة. (174)
ایضا حضرت رضا علیه السلام فرمود: هر کس هنگامی که از خانه اش بیرون می رود ده بار سوره قل هو الله احد بخواند پیوسته در حفظ خداوند و نگهداری او است تا به خانه اش برگردد. (175)
ایضا حسن بن جهم از حضرت رضا علیه السلام حدیث کند که فرمود: چون (خواستی) از منزلت بیرون روی در سفر باشد یا در حضر بگو:
بسم الله آمنت بالله توکلت علی الله ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله.
پس شیاطین باو برخورند و باز گردند و فرشتگان بروی آنها بزنند و بگویند: چه راهی شما بدو دارید در صورتی که او نام خدا را برده و به او ایمان آورده و بر او توکل کرده و گفته است: ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله.(176)

دعای آن حضرت هنگام سوار شدن بر کشتی

در روایت علی بن اسباط آمده که آن حضرت فرمود: اگر دردریا سفر کردی آن گاه که بر کشتی قرار گرفتی بگو:
بسم الله مجریها و مرسیها، ان ربی لغفور رحیم.
و آن گاه که امواج در دریا به حرکت درآمد، به جانب جپ خود تکیه کن و با دست راست به امواج اشاره کرده و بگو:
قری بقرار الله، و اسکنی بسکینة الله، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. (177)