فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت برای رد گمشده

روایت شده که فرمود: هرگاه حیوانی یا متاعی از تو گم شد آیه و عنده مفاتح الغیب را تا آخر بخوان(170) سپس بگو:
اللهم انک تهدی من الضالة، و تنجی، من العمی و ترد الضالة، صل علی محمد و اله و اغفرلی و رد ضالتی. (171)

دعای آن حضرت هنگام خروج از منزل

بسم الله خرجت، و بسم الله و لجت، و علی الله توکلت، لا حول و لا قوة الا بالله العظیم. (172)

دعای آن حضرت هنگام سفر در خشکی و سوار شدن مرکب

از علی بن اسباط روایت شده: متاعی را به مکه حمل می کردم، دچار مشکل شدم، با متاع داخل مدینه شده و نزد آن حضرت آمده و گفتم: متاعی را حمل کردم و دچار مشکل شده ام و می خواهم به مصر بروم، از راه دریا بروم یا خشکی؟ تا آن جا که فرمود: نزد قبر پیامبر رفته و دو رکعت نماز بگذار، و صد بارطلب خیر از خدا کرده هر تصمیمی که بدهنت آمده انجام ده، اگر از راه خشکی رفتی بگو:
الحمد لله الذی سخرلنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. (173)