فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت برای دفع سحر

از محمد بن عیسی روایت شده که گفت: از آن حضرت در مورد سحر و جادو پرسیدم، فرمود: آن حق است و به اذن الهی ضرر می رسانند، هرگاه سحری به تو اصابت کرد دستهایت را تا مقابل چهره ات بلند کرده و بر آن بخوان:
بسم الله العظیم، رب العرش العظیم، الا ذهبت و انقرضت. (167)

دعای آن حضرت برای دفع عقرب و مار

روایت شده که آن حضرت هرگاه به ستاره ای که در بنات نعش(168) قرار داشته و نامش سهی است می نگریست و می فرمود:
اللهم رب هود بن اسیة، آمنی شر کل عقرب و حیة.
و می فرمود: هر که سه بار این دعا را بخواند در زمانی که به آن ستاره می نگرد، عقرب و مار به او ضرر نمی زنند. (169)

دعای آن حضرت برای رد گمشده

روایت شده که فرمود: هرگاه حیوانی یا متاعی از تو گم شد آیه و عنده مفاتح الغیب را تا آخر بخوان(170) سپس بگو:
اللهم انک تهدی من الضالة، و تنجی، من العمی و ترد الضالة، صل علی محمد و اله و اغفرلی و رد ضالتی. (171)