فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت دررفع شر دشمنان

روایت شده: هنگامی که امام رضا علیه السلام بشهادت رسیدند در لباس آن حضرت این تعویذ پیدا شد،در آخر آن چنین نوشته شده بود که از پدرانش روایت شده که جدشان علی علیه السلام این تعویذ را برای دفع شر دشمنان به کار برده و در غلاف شمشیرش قرار داشت، و در آخر آن نامهای الهی است، و آن حضرت بر فرزندان و خاندانش شرط کرده که آن را بر علیه کسی نخوانند، چرا که هر که این دعا را بخواند دعایش محجوب نمی ماند:
اللهم بک استفتح، و بک استنجح، و بمحمد صلی الله علیه و آله اتوجه، اللهم سهل لی حزونته و کل حزونة، و ذلل لی صعوبته و کل صعوبة، و اکفنی موونته و کل موونة.
و ارزقنی معروفه و وده، و اصرف عنی ضره و معرته، انک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ام الکتاب، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون.
انا رسل ربک لن یصلوا الیک طه حم لا یبصرون، و جعلنا فی اعناقهم اغلاقا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، و جعلنا من بین ایدیهم سدا، و من خلفهم سدا فاغشینا هم فهم لایبصرون.
اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، و تریهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. صم بکم عمی فهم لا یرجعون، طسم تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، ان نشا ننزل علیهم من السماء ایة، فظلت اعناقهم لها خاضعین.
نامها: اللهم انی اسالک بالعین التی لا تنام، و بالعز الذی لا یرام، و بالملک الذی لا یضام، و بالنور الذی لا یطفی، و بالوجه الذی لا یبلی، و بالحیاة الذی لا تموت، و بالصمدیة التی لا تقهر، و بالدیمومیة التی لا تقنی، و بالاسم الذی لا یرد، و بالربوبیة التی لا تستذل، ان تصلی علی محمد و ال محمد، و ان تفعل بی کذا و کذا.
و حاجتت را ذکر می کنی انشاء الله انجام می شود (151)

تعویذی (152) دفع دشمن و بلا و حفظ از شیطان

از یاسر خادم روایت شده: هنگامی که امام رضا علیه السلام به قصر حمید بن قحطبه رفت لباس خود را در آورد، و به حمید داد، تا آن جا که گوید، گفتم: فدایت شوم کنیز کاغذی را در لباس شما یافته آن چیست؟ فرمود: ای حمید این تعویذی است که از آن جدا نمی شویم، گفتم: اگر مرا بدان مفتخر گردانی، فرمود: این تعویذی است که هر که آن را در لباسش نگاه دارد، بلا از آن دور بوده، و در مقابل شیطان رانده شده او را نگاه می دارد:
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله انی اعوذ بالرحمان منک ان کنت تقیا او غیر تقی، اخذت بالله السمیع البصیر علی سمعک و بصرک، لا سلطان لک علی، و لا علی سمعی، و لا علی بصری، و لا علی شعری، و لا علی بشری، و لا علی لحمی، و لا علی دمی، و لا علی مخی، و لا علی عصبی، و لا علی عظامی، و لا علی مالی، و لا علی ما رزقنی ربی.
سترت بینی و بینک بستر النبوة الذی استتر انبیاء الله به، من سطوات الجبابرة و الفراعنة، جبرئیل عن یمینی، و میکائیل عن یساری، و اسرافیل عن ورائی، و محمد صلی الله علیه وآله امامی، و الله مطلع علی، یمنعک منی و یمنع الشیطان منی، اللهم لا یغلب جهله اناتک ان یستفزنی و یستخفنی، اللهم الیک التجات، اللهم الیک التجات، اللهم الیک التجات. (153)

دعای آن حضرت در رفع دشمن

از امام رضا علیه السلام روایت شده: هرگاه یکی از شما خواست بر علیه دشمنش دعا کند، بگوید:
اللهم اطرقه بلیلة لااخت لها، و ابح حریمه. (154)